Aktywny Samorząd 2014 – korzyści dla osób niepełnosprawnych ruchowo

ARTYKUŁ POWSTAŁ DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z HARPO.COM.PL
Aktywny samorząd 2014, sprawdź

 

Program Aktywny Samorząd jest pilotażowym programem finansowanym ze środków PFRON, a realizowanym przez samorządy powiatowe. Program skierowany jest do osób w wieku do 18 lat, osób w wieku aktywności zawodowej między innymi z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności dysfunkcją z obu kończyn górnych. W ramach Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, Obszaru B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: adresaci programu mogą starać się o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu maksymalnie do kwoty 5000 zł szczególnie osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą odnieść wiele korzyści.

W ramach programu osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą starać się o dofinansowanie podstawowego sprzętu komputerowego takiego jak komputer , drukarka, skaner oraz oprogramowania niezbędnego do pracy komputera, jak również o pomoc w zakupie sprzętu specjalistycznego umożliwiającego lub ułatwiającego obsługę komputera. Sprzęt specjalistyczny obejmuje specjalistyczne klawiatury z powiększonymi klawiszami oraz specjalnymi ramkami zabezpieczającymi ułatwiające pracę osobą z porażeniami, drżeniem rąk, z przykurczami, klawiatury specjalnie zaprojektowane dla osób piszących jedną ręką oraz alternatywne klawiatury z nakładkami. Osoby z dysfunkcją kończyn mogą również starać się o pomoc w zakupie myszek specjalistycznych, joysticków oraz innych urządzeń alternatywnych pozwalających na obsługę komputera mimo niepełnosprawności. Myszki takie to między innymi, tzw. trackballe czyli myszy bardzo wytrzymałe, o powiększonych rozmiarach, dzięki czemu mogą być obsługiwane dłonią, nadgarstkiem lub stopą. Osoby, które nie są w stanie posługiwać się rękoma przy obsłudze komputera mogą uzyskać dofinansowanie na zakup Disabled-computer-keyurządzeń alternatywnych takich jak: myszy nagłowne – sterowane za pomocą ruchów głową, urządzenia pozwalające na obsługę komputera za pomocą ruchu ust, zasysania i wydmuchiwania powietrza, a także urządzenia pozwalające na obsługę komputera wyłącznie za pomocą ruchu gałek ocznych i mrugania tzw. eyetrackery. Dodatkowo osoby, które poza niepełnosprawnością ruchową mają problemy z mową lub nie mówią mogą uzyskać pomoc w zakupie specjalistycznego oprogramowania wspomagającego komunikację alternatywną dzięki któremu będą mogły aktywnie dyskutować, wyrażać opinie, potrzeby, emocje. Dzięki zakupionym urządzeniom specjalistycznym osoby z niepełnosprawnością ruchową z czterokończynowym porażeniem, z chorobami neurologicznymi oraz neurodegeneracyjni, po amputacjach kończyn, sparaliżowane, po wypadkach, urazach kręgosłupa cierpiące na postępujący zanik mięśni, mogą obsługiwać komputer. Komputer oraz urządzenia specjalistyczne pozwalają tym osobom komunikować się bezpośrednio z osobami z najbliższego otoczenia oraz ze światem, rozwijać zainteresowania, uzyskiwać informacje, zdobywać wiedzę i weryfikować ją, a także kontynuować naukę oraz pracować. Zmniejszone są więc bariery uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W związku z uzyskaniem niezależności w komunikacji oraz dostępie do mediów osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poczuć się niezależne i samodzielne.

Program Aktywny Samorząd zapewnia więc wiele korzyści osobom z dysfunkcją kończyn górnych umożliwiając zakup sprzętu specjalistycznego, a tym samym wzmacniając niezależność tych osób w życiu codziennym.