Wybór lekarza rodzinnego

Lekarz rodziny zazwyczaj stanowi lekarza pierwszego kontaktu, do którego udajemy się, gdy mamy problemy zdrowotne. Bardzo ważne jest zatem wybór odpowiedniego lekarza, który będzie znać każdego pacjenta i jego historię chorób. Obecnie jest możliwość wybrania dowolnego lekarza rodzinnego, wedle naszych potrzeb. W tym celu, należy udać się do odpowiedniej przychodni oraz wypełnić specjalną deklarację. Zawarte są w niej takie informacje, jak PESEL, adres zamieszkania, podstawowe dane osobowe czy kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Warto pamiętać, że lekarza rodzinnego można zmienić, jeśli nie jesteśmy zadowoleni z jego pomocy. Lekarz rodzinny ma jednak dość ograniczony zakres pomocy. Udając się na wizytę do lekarza rodzinnego, możemy oczekiwać m.in. określonych badań i porad lekarskich, badań diagnostycznych, szczepień ochronnych, wypisania recepty.

Jeżeli pacjent wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej, otrzymuje skierowanie, które jest podstawą do otrzymania bezpłatnej porady lekarza specjalisty. Należy jednak pamiętać, że w przypadku niektórych specjalistów, skierowanie to nie jest wymagane. Dotyczy to ginekologów, okulistów, psychiatrów, dermatologów, onkologów oraz stomatologów. Do takich lekarzy udajemy się, gdy mamy problemy z konkretnym narządem. Ponadto, poza tradycyjną medycyną, znane są także alternatywne sposoby leczenia, które wykazują się niejednokrotnie równie wysoką skutecznością.